ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด Inland Repository (SIIR) เป็นคลังดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลวิชาการและการวิจัยของกรม ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ภายในและภายนอกของนักวิจัย SEAFDEC/IFRDMD เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบออนไลน์และฟรี สามารถเรียกค้นและดาวน์โหลดสำเนาหนังสือ คู่มือ คู่มือนโยบาย คู่มือการประชุม คู่มือส่วนขยาย รายงานสถาบัน รายงานประจำปีฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของพื้นที่เก็บข้อมูลคือ (1) เพื่อจัดเตรียมวิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับนักวิจัยของ SEAFDEC/IFRDMD ในการจัดเก็บ รักษา และแบ่งปันผลงานวิจัยของพวกเขา และ (2) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมองเห็นสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูคอลเล็กชัน

View more