ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด Inland Repository (SIIR) เป็นคลังดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลวิชาการและการวิจัยของกรม ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ภายในและภายนอกของนักวิจัย SEAFDEC/IFRDMD เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบออนไลน์และฟรี สามารถเรียกค้นและดาวน์โหลดสำเนาหนังสือ คู่มือ คู่มือนโยบาย คู่มือการประชุม คู่มือส่วนขยาย รายงานสถาบัน รายงานประจำปีฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของพื้นที่เก็บข้อมูลคือ (1) เพื่อจัดเตรียมวิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับนักวิจัยของ SEAFDEC/IFRDMD ในการจัดเก็บ รักษา และแบ่งปันผลงานวิจัยของพวกเขา และ (2) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมองเห็นสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูคอลเล็กชัน

 • Kontribusi penting pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di rawa lebak Pampangan 

  Muthmainnah, Dina ORCID; Suryati, Ni Komang; Khotimah, Khusnul ORCID (Unsri Press, 2019)
  Stakeholders are the individuals, groups, or institutions with interest in natural resources at a location, or the person who has the potential to influence activities and provide benefits or losses in the changing conditions. ...
 • Karakteristik sumberdaya ikan di Situ Gede, Tasikmalaya, Jawa Barat 

  Suryati, Ni Komang; Sawestri, Sevi ORCID; Muthmainnah, Dina ORCID (Unsri Press, 2019)
  Situ Gede is one of the seven reservoirs in the Tasikmalaya City that has a function as fish resources, water resources, and tourism destination. Information regarding the characteristics of fish resources in the waters ...
 • Fish diversity and water quality of Ayamaru lake, West Papua 

  Hidayah, Taufiq; Marson; Ali, Muhammad; Suryati, Ni Komang; Muthmainnah, Dina ORCID (Graduate Program Sriwijaya University, 2021)
  Ayamaru lake is one of the lakes in West Papua categorized as karst lake. It is endowed with fish diversity in various ornamental fish and consumption fish with high economic value. Recently, a number of floating net cages ...
 • The features of inland fisheries in Southeast Asia 

  Muthmainnah, Dina ORCID; Makmur, Safran; Rais, Aroef Hukmanan; Sawestri, Sevi ORCID; Supriyadi, Freddy; Fatah, Khoirul (Inland Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Numerous bodies of inland waters are widely spread in Southeast Asia where fisheries production is an important source of people's animal protein. The capture fisheries sector, utilizing the inland waters, provides employment ...
 • Integrated swamp management to promote sustainability of fish resources: Case study in Pampangan District, South Sumatra Province, Indonesia 

  Muthmainnah, Dina ORCID; Prisantoso, Budi Iskandar (Food and Agriculture Organization of the United NationsMichigan State UniversityAmerican Fisheries Society, 2016)
  Pampangan District is a floodplain area, containing 21 distinct swamps characterized by seasonal shifts in the aquatic and terrestrial environment. During the wet season, the floodplain is covered by water with a depth of ...

View more