ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด Inland Repository (SIIR) เป็นคลังดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลวิชาการและการวิจัยของกรม ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ภายในและภายนอกของนักวิจัย SEAFDEC/IFRDMD เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบออนไลน์และฟรี สามารถเรียกค้นและดาวน์โหลดสำเนาหนังสือ คู่มือ คู่มือนโยบาย คู่มือการประชุม คู่มือส่วนขยาย รายงานสถาบัน รายงานประจำปีฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของพื้นที่เก็บข้อมูลคือ (1) เพื่อจัดเตรียมวิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับนักวิจัยของ SEAFDEC/IFRDMD ในการจัดเก็บ รักษา และแบ่งปันผลงานวิจัยของพวกเขา และ (2) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมองเห็นสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูคอลเล็กชัน

 • Srivijaya Vol. 1 No. 1 

  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD), Southeast Asian Fisheries Development Center (Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD), Souteast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), 2023)
  To strengthen the fisheries business - based village autonomy, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia (MMAF), through the Agency for Marine and Fisheries Research and Human Resources (AMAFRAD), ...
 • Indonesia shortfin eel 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Inland Fishery Resources Development and Management Department; Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Republik Indonesia (2023)
 • Fishing pond 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Inland Fishery Resources Development and Management Department; Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Republik Indonesia (2023)
 • SPEECTRA Patra Tani 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Inland Fishery Resources Development and Management Department; Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Republik Indonesia; Trust Fund - Fisheries Agency of Japan (Southeast Asian Fisheries Development Center, Inland Fishery Resources Development and Management Department - Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan Palembang, 2023)
 • SPEECTRA III pond 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Inland Fishery Resources Development and Management Department; Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Republik Indonesia (2023)

View more