ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด Inland Repository (SIIR) เป็นคลังดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลวิชาการและการวิจัยของกรม ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ภายในและภายนอกของนักวิจัย SEAFDEC/IFRDMD เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบออนไลน์และฟรี สามารถเรียกค้นและดาวน์โหลดสำเนาหนังสือ คู่มือ คู่มือนโยบาย คู่มือการประชุม คู่มือส่วนขยาย รายงานสถาบัน รายงานประจำปีฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของพื้นที่เก็บข้อมูลคือ (1) เพื่อจัดเตรียมวิธีการที่เชื่อถือได้สำหรับนักวิจัยของ SEAFDEC/IFRDMD ในการจัดเก็บ รักษา และแบ่งปันผลงานวิจัยของพวกเขา และ (2) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเพิ่มการมองเห็นสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูคอลเล็กชัน

 • Disentangling the taxonomy of the subfamily Rasborinae (Cypriniformes, Danionidae) in Sundaland using DNA barcodes 

  Sholihah, Arni; Delrieu-Trottin, Erwan; Sukmono, Tedjo; Dahruddin, Hadi; Risdawati, Renny; Elvyra, Roza; Wibowo, Arif ORCID; Kustiati, Kustiati; Busson, Frederic; Sauri, Sopian; Nurhaman, Ujang; Dounias, Edmond; Zein, Muhamad Syamsul Arifin; Fitriana, Yuli; Utama, Ilham Vemandra; Muchlisin, Zainal Abidin; Agnese, Jean-Francois; Hanner, Robert; Wowor, Daisy; Steinke, Dirk ORCID; Keith, Philippe; Ruber, Lukas; Hubert, Nicolas ORCID (Nature Research, 2020)
  Sundaland constitutes one of the largest and most threatened biodiversity hotspots; however, our understanding of its biodiversity is afflicted by knowledge gaps in taxonomy and distribution patterns. The subfamily Rasborinae ...
 • Pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia 

  Ramadian, Afzil; Muthmainnah, Dina ORCID (Madza Media, 2023-07)
  Kata perairan mengacu pada badan air yang dapat ditemukan di lokasi tertentu, yang dapat bergerak, seperti sungai dan laut, atau diam, seperti danau. Perairan ini dapat memiliki komposisi yang berbeda, seperti air tawar, ...
 • Assessing the ecosystem approach to fisheries management in Indonesian inland fisheries 

  Ditya, Yoga Candra ORCID; Muthmainnah, Dina ORCID; Wiadnyana, Ngurah Nyoman ORCID; Makmur, Safran; Kaban, Siswanta ORCID; Makmur, Hukmanan Rais; Hidayah, Taufiq; Anggraeni, Dian Pamularsih; Antoni, Rezki; Dwirastina, Mirna ORCID; Koeshendrajana, Sonny ORCID (Hard Publishing Company, 2021-12)
  Inland waters provide huge fish resources and are exploited as food security by local people. The method used in this study was intended to evaluate the performance of the management in terms of the Ecosystem Approach to ...
 • Assessing temporal patterns and species composition of glass eel (Anguila spp.) cohorts in Sumatra and Java using DNA barcodes 

  Wibowo, Arif ORCID; Hubert, Nicolas ORCID; Dahruddin, Hadi; Steinke, Dirk ORCID; Suhaimi, Rezki Antoni; Samuel; Atminarso, Dwi ORCID; Anggraeni, Dian Pamularsih ORCID; Trismawanti, Ike ORCID; Baumgartner, Lee ORCID; Ning, Nathan ORCID (MDPI, 2021-04-29)
  Anguillid eels are widely acknowledged for their ecological and socio-economic value in many countries. Yet, knowledge regarding their biodiversity, distribution and abundance remains superficial—particularly in tropical ...
 • Srivijaya Vol. 1 No. 1 

  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD), Southeast Asian Fisheries Development Center (Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD), Souteast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), 2023)
  To strengthen the fisheries business - based village autonomy, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia (MMAF), through the Agency for Marine and Fisheries Research and Human Resources (AMAFRAD), ...

View more